How common is burnout? How many people suffer from it?
Blog

Hoe vaak komt burnout voor? Hoeveel mensen zijn slachtoffer?

door Simon Dewaele op Feb 17, 2023

Hoe vaak komt burnout voor?

In de moderne samenleving wordt burn-out onmiskenbaar een groter probleem dan de meesten van ons denken. Begrijpen wat burn-out is, en hoe vaak het voorkomt, zal veel voor je verduidelijken.

Het is belangrijk te beseffen dat burn-out een complexe aandoening is, die het gevolg is van een combinatie van factoren zoals stress, overspanning en de balans tussen werk en privé. In onze blog over overspannen zijn bespreken we in detail hoe het kan leiden tot burn-out.

In deze blog gaan we dieper in op de prevalentie van burn-outs, welke sociaaleconomische factoren hierop van invloed zijn en welke bedrijfstakken vatbaarder zijn voor burn-out dan andere. Ook de prevalentie van burn-out komt aan bod.

Liggen culturele of socio-economische elementen aan de bron van burnouts?

Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van burnout en er is gebleken dat er verschillen zijn tussen culturen en landen. Sommige landen, zoals Japan, hebben een cultuur van hard werken en perfectionisme die bijdraagt aan een hogere incidentie van burnout. Anderzijds hebben landen met een meer ontspannen werkcultuur een lagere incidentie van burnout. Ook socio-economische factoren, zoals werkdruk, werkomgeving en arbeidsomstandigheden, kunnen bijdragen aan burnout. Het is belangrijk om deze factoren in overweging te nemen bij het bespreken van de frequentie van burnout.

Is er een correlatie zichtbaar in het krijgen van een burnout en de sector waarin je werkt?

Er zijn verschillende studies uitgevoerd om de correlatie tussen burnout en de sector waarin iemand werkt te onderzoeken. De resultaten wijzen uit dat bepaalde sectoren een hoger risico op burnout hebben. Bijvoorbeeld, onderzoek toont aan dat mensen die in de gezondheidszorg, onderwijs en de dienstverlenende sector werken, een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van burnout. Dit komt doordat deze sectoren vaak gekenmerkt worden door hoge werkdruk, emotioneel belastende taken en weinig controle over het werk.

Volgens een studie uitgevoerd door de Universiteit van Maastricht, werkten mensen in de gezondheidszorg, onderwijs en de dienstverlenende sector de meeste uren, hadden de meeste stress en hadden ze het vaakst te maken met emotioneel belastend werk. Bovendien gaven ze aan het meest overbelast te zijn in vergelijking met werknemers in andere sectoren.

geneeskundige werknemer werkt op haar computer, onder hoge werkdruk

Een andere studie, uitgevoerd door de Universiteit van Leuven in België, onderzocht de incidentie van burnout in verschillende beroepsgroepen, waaronder advocaten, verpleegkundigen en leraren. Beide studies wezen op een hoger risico op burnout in beroepen met hoge werkdruk, gebrek aan controle over de taken en een laag sociaal steunsysteem.

Er zijn echter ook studies die geen duidelijke correlatie tussen burnout en de sector waarin iemand werkt kunnen aantonen. Dit betekent dat burnout kan voorkomen in elke sector, ongeacht de werkomstandigheden of werkdruk. Het is dus belangrijk om te realiseren dat burnout niet alleen het gevolg is van de sector waarin iemand werkt, maar ook van persoonlijke factoren zoals de manier van omgaan met stress, de balans tussen werk en privé en de sociale ondersteuning die iemand ervaart.

Hoe vaak komt burnout voor?

Volgens een studie uitgevoerd door de World Health Organization (WHO) komt burnout wereldwijd voor bij ongeveer 3,6% van de bevolking. De frequentie van burnouts varieert per regio, maar wereldwijd is het een groeiend probleem. In Europa is het aantal gevallen van burnout de afgelopen jaren toegenomen en het is inmiddels geclassificeerd als een arbeidsgerelateerde ziekte door de Wereldgezondheidsorganisatie.

In Nederland is 1 op de 7 werknemers overspannen en in België is het aantal burnouts in de afgelopen jaren ook toegenomen.

Het is belangrijk om de oorzaken van burnouts te begrijpen en preventieve maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Het is dus niet alleen belangrijk om te weten hoe vaak burnouts voorkomen, maar ook om te weten hoe we ze kunnen voorkomen.

Schrijf je in voor meer exclusieve en interessante blogs + kortingen!

Heb je nog hulp nodig?

Ik ben Simon, de mede-oprichter van GIMMY.

Als je soms nog vragen hebt, of feedback, kan je mij altijd via de link hieronder contacteren. Ik help met heel veel plezier.