Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING GIMMY

Goed dat je bij GIMMY Products bent beland, samen halen we het beste uit onszelf naar boven.

Dit is de privacyverklaring van GIMMY Product BV (hierna: GIMMY), met zetel gevestigd te Kapellelaan 5, 3012 Wilsele, België. Ondernemingsnummer 0785.985.060. Deze verklaring heeft als doel elke klant informatie te verstrekken over hoe GIMMY uw gegevens verwerkt en gebruikt.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, opdat u op de hoogte bent van hoe en waarom uw gegevens worden gebruikt. Deze privacyverklaring kan te allen tijde aangepast worden.

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens verzameld door GIMMY. Zowel door het gebruik van www.mygimmy.com (hierna: de Website), als door het aanmaken van een account op onze website, de verkoop van onze producten en het verstrekken van diensten aan consumenten.

1.      DEFINITIES:

 1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator.
 2. Verwerking: de bewerking of het geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (Hierna: GIMMY) In casu is GIMMY de verwerkingsverantwoordelijke.
 4. De betrokkene: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van deze website, of die beroep doet op de diensten, of goederen aankoopt GIMMY. (Hierna: Klant)

2.     COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op uw computer opslaat. Als u de website opnieuw bezoekt hoeft u, dankzij de cookies, niet steeds opnieuw persoonlijke voorkeuren, zoals bijvoorbeeld de gebruikstaal te installeren.

Wij gebruiken de volgende cookies om uw ervaring op onze Site te optimaliseren en onze diensten te leveren. GIMMY gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

 • Functionele cookies: zijn nodig voor de correcte werking van mygimmy.com.
 • Analytische cookies: stellen ons in staat om het aantal en het gedrag van de gebruikers van www.mygimmy.com te analyseren.
 • Tracking cookies: deze cookies volgen uw surfgedrag opdat wij onze advertenties beter op uw profiel kunnen afstemmen.
 • Sommige van deze cookies worden door onze prestatieproviders en advertentie partners in uw webbrowser opgeslagen. GIMMY heeft geen directe controle over deze cookies.

Hieronder vindt u een lijst van al deze cookies.

Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de winkel:

Naam

Functie

Duurtijd

_ab

Gebruikt in verband met de toegang tot de admin.

2j

_secure_session_id

Wordt gebruikt om de sessie van een gebruiker door het uit meerdere stappen bestaande afrekenproces te volgen en zijn bestel-, betaal- en verzendgegevens aan elkaar te koppelen.

24u

_shopify_country

Voor winkels waar de prijzen valuta/land zijn ingesteld op basis van GeoIP, slaat die cookie het land op dat we hebben gedetecteerd. Deze cookie helpt voorkomen dat GeoIP wordt opgezocht na de eerste aanvraag.

sessie

_shopify_m

Wordt gebruikt voor het beheer van privacy-instellingen van klanten.

1j

_shopify_tm

Wordt gebruikt voor het beheer van privacy-instellingen van klanten.

30min

_shopify_tw

Wordt gebruikt voor het beheer van privacy-instellingen van klanten.

2w

_storefront_u

Gebruikt om het bijwerken van klantgegevens te vergemakkelijken.

1min

_tracking_consent

Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op te slaan als een handelaar privacyregels heeft ingesteld in de regio van de bezoeker.

1j

c

Gebruikt in verband met afrekenen.

1j

cart

Gebruikt in verband met het winkelwagentje.

2w

cart_currency

Wordt ingesteld nadat een afrekening is voltooid om ervoor te zorgen dat nieuwe karretjes dezelfde valuta hebben als de laatste afrekening.

2w

cart_sig

Een hash van de inhoud van een winkelwagentje. Dit wordt gebruikt om de integriteit van de winkelwagen te verifiëren en om de prestaties van sommige winkelwagenbewerkingen te garanderen.

2w

cart_ts

Gebruikt in verband met afrekenen.

2w

cart_ver

Gebruikt in verband met het winkelwagentje.

2w

checkout

Gebruikt in verband met afrekenen.

4w

checkout_token

Gebruikt in verband met afrekenen.

1j

dynamic_checkout_shown_on_cart

Gebruikt in verband met afrekenen.

30min

hide_shopify_pay_for_checkout

Gebruikt in verband met afrekenen.

sessie

keep_alive

Gebruikt in verband met koperslokalisatie.

2w

master_device_id

Gebruikt in verband met merchant login.

2j

previous_step

Gebruikt in verband met afrekenen.

1j

remember_me

Gebruikt in verband met afrekenen.

1j

secure_customer_sig

Wordt gebruikt om een gebruiker te identificeren nadat hij zich in een winkel heeft aangemeld als klant, zodat hij niet opnieuw hoeft in te loggen.

20j

shopify_pay

Gebruikt in verband met afrekenen.

1j

shopify_pay_redirect

Wordt gebruikt bij het afrekenen.

1 uur, 3w or 1j afhankellijk van waarde

storefront_digest

Slaat een digest van het storefront-wachtwoord op, zodat verkopers hun storefront kunnen bekijken terwijl het beveiligd is met een wachtwoord.

2j

tracked_start_checkout

Gebruikt in verband met afrekenen.

1j

checkout_one_experiment

Gebruikt in verband met afrekenen.

sessie

checkout_session_lookup

Gebruikt in verband met afrekenen.

3w

checkout_session_token_<<id>>

Gebruikt in verband met afrekenen.

3w

identity_state

Gebruikt in verband met klantverificatie

24u

identity_state_<<id>>

Gebruikt in verband met klantauthenticatie

24u

identity_customer_account_number

Gebruikt in verband met klantauthenticatie

12w

Rapportage en analyse:

Naam

Functie

Duurtijd

_landing_page

Volg landingspagina's.

2w

_orig_referrer

Volg landingspagina's.

2w

_s

Shopify analytics.

30min

_shopify_d

Shopify analytics.

sessie

_shopify_fs

Shopify analytics.

30min

_shopify_s

Shopify analytics.

30min

_shopify_sa_p

Shopify analytics met betrekking tot marketing & verwijzingen.

30min

_shopify_sa_t

Shopify analytics met betrekking tot marketing & verwijzingen.

30min

_shopify_y

Shopify analytics.

1j

_y

Shopify analytics.

1j

_shopify_evids

Shopify analytics.

sessie

_shopify_ga

Shopify en Google Analytics.

sessie

customer_auth_provider

Shopify analytics.

sessie

customer_auth_session_created_at

Shopify analytics.

sessie

3.     PLUG-INS EN LINKS

De Website bevat links en plug-ins naar websites van derden. Door deze aan te klikken kunnen deze derden persoonsgegevens over u verzamelen. Wij hebben geen controle over deze website en zijn derhalve niet verantwoordelijke voor de verwerkingen uitgevoerd door deze derden.

4.    WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 • Identiteitsgegevens: voor- en achternaam
 • Contactgegevens: factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer
 • Financiële gegevens: bankrekening- en betaalkaartgegevens
 • Transactiegegevens (detailoverzicht betalingen en aangekochte producten)
 • Profielgegevens: gebruikersnaam, wachtwoord, reeds uitgevoerde aankopen of bestellingen, interesses, voorkeuren, feedback, communicatie met GIMMY en antwoorden op enquêtes.
 • Technische gegevens: IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, locatie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.
 • Marketing- en communicatiegegevens: voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketing en andere communicatievoorkeuren
 • Andere actief aan GIMMY verstrekte persoonsgegevens
 • Geen bijzondere categorieën gegevens zoals omschreven in art. 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming

5.     HOE UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN

 • Directe correspondentie
 • Gegevens die u ons actief verstrekt, zoals bij het aanmaken van een gebruikersaccount op onze website
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties (voor meer informatie hieromtrent, zie hoofdstuk “Cookies”)
 • Derden (zoals aanbieders van analytische tools)
 • Openbare bronnen

6.    DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden voor volgende doeleinden, of voor doeleinden die met deze doeleinden verenigbaar zijn.

 • Dienstverlening (m.n. het krijgen van uitleg met betrekking tot de beste supplementen aangepast aan uw persoonlijke situatie)
 • Ter verbetering van onze dienstverlening en uw gebruikservaring
 • Contact in verband met komende leveringen
 • Gepersonaliseerde directe marketing
 • Beheer van betalingen
 • Beheer en de technische verbetering van de website justrussel.com
 • Nieuwsbrief, mits u zich hierop abonneerde
 • Het gebeurlijk versturen van kerstkaarten en nieuwjaarswensen

Als GIMMY uw gegevens verwerkt voor een ander doeleinde, dan zal GIMMY u hiervan en de juridische basis op grond waarvan deze verwerking gebeurt op de hoogte stellen. De verwerking gebeurt op een van volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Klant partij is, of;
 • De uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
 • Gerechtvaardigd belang van GIMMY. Hierbij wordt rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de Klant en of de Klant redelijkerwijze kan verwachten dat de verwerking met dat doel kan plaatsvinden.

Personen met toegang tot deze gegevens

 • GIMMY deelt enkel gegevens met derden, wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten, tenzij GIMMY wettelijk of gerechtelijk wordt verplicht gegevens te delen. GIMMY staat derden enkel toe deze gegevens te verwerken voor specifieke, door ons goedgekeurde doeleinden.

Deze gegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Bezorgdiensten: opdat uw goederen aan huis zouden kunnen worden geleverd.
 • Serviceproviders die IT-en systeembeheerdiensten leveren.

7.     BEWAARTERMIJN

GIMMY bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking. Concreet bewaart GIMMY uw gegevens uiterlijk tot 24 maanden na de laatste bestelling.

8.    DATA SECURITY

GIMMY heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van uw persoongegevens. Tevens eisen wij dat derde partijen die toegang tot uw persoonlijk gegevens verkrijgen dezelfde beveiligingsmaatregelen toepassen.

9.    UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING

Elke Klant heeft steeds het recht te verzoeken om inzage van, en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als een verwerking gebeurt op grond van de toestemming van de Klant heeft de Klant tevens te allen tijde het recht de toestemming voor een verwerking in te trekken, zoals de intrekking van de toestemming voor het verkrijgen van directe marketing. De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van reeds plaatsgevonden verwerkingen op basis van de toestemming, voor de intrekking ervan.

Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, tot beperking van de hem betreffende verwerking, tot intrekking van toestemming of het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking kan uitgeoefend worden door een e-mail te zenden naar info@gimmy.be. GIMMY heeft het recht uw identiteit te vragen alvorens gevolg te geven aan bovenstaande verzoeken.

GIMMY zal telkens ten laatste 30 dagen na een verzoek reageren.

U kan tevens op info@gimmy.be terecht voor andere vragen met betrekking tot deze privacyverklaring.

Een Klant heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

GIMMY zal echter niet verplicht zijn gevolg te geven aan het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van een Klant omwille van wettelijke verplichtingen of omwille van de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.